Profil

Øster Hurup Vandværk blev etableret i 1933.
Der var dengang ca. 70 forbrugere og en boring.
Idag er der ca. 2600 forbrugere. Sommerhusene udgør ca. 1800.
Vandforsyningen leveres fra 2 vandindvindingsområder.

Vand og sundhed er to sider af samme sag, og vi har det store privilegium hos os, at vi bare kan åben for hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen for Øster Hurup Vandværk.