Generel information

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mægling. En klage koster 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mægling, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk