Spareråd og vejledning

Herunder følger en række enkle råd om hvordan du som forbruger kan spare på vandet, varme og el og derved forbedre din økonomi.

Hold regnskab med vandforbruget

Opmærksomhed på vandforbruget vil afsløre utætte rør og give bedre forbrugsvaner. Aflæs og tjek utætheder, f.eks. når du er på ferie. Aflæs vandmåleren før afrejse og sammenlign med tallet ved hjemkomst. Som du kan se af skemaet 'Vandspild er dyrt' er der penge at spare.

Spar på varmen og nedsæt din varmeregning!

Vidste du, at støv og snavs kan forhindre en god varmeafgivelse? Derfor anbefales det, at man foretager en grundig støvsugning og afvaskning af radiatorfladerne mindst en gang om året og helst lige inden fyringssæson ! Især er det vigtigt at rengøre bagsiden og mellem lameller og ribber.

Elsparetips

Stop strømtyven ! Skift til sparepærer – især de steder hvor lyset brænder mest. Man kan spare kr. 45,- om året ved at erstatte en alm. 60 watts sparepære et sted hvor lyset brænder ca. 1000 timer/år.

Når vi forbrugere vælger de mindst elforbrugende produkter, er vi med til, at elværkerne forbruger mindre kul og olie og dermed forurener mindre.

Aflæs elmåleren

Kom godt fra start og gør det til en god vane at aflæse elmåleren en gang om måneden. Stiger el-forbruget drastisk, er der mulighed for hurtigt at finde årsagen. Aflæses elforbruget kun en gang om året, opdages et overforbrug først, når elregningen kommer, og det kan blive dyrt.

Køleskab

Kontroller temperaturen i køleskabet et par gange i løbet af året.

Temperaturen skal være 5 grader. Hvis temperaturen er lavere end 5 grader koster det 5 % ekstra for hver grad.

Tø op i køleskabet:
Planlæg aftenens måltid dagen før og læg det frosne kød i køleskabet til optøning. På denne måde sparer du køleskabet for ca. 1 times elforbrug.

Strømslugere

Vær særlig opmærksom på følgende apparater, de har alle et højt elforbrug:

  • tørretumblere
  • varmeblæsere
  • elvandvarmere
  • vandsenge
  • akvarier
  • gamle køleskabe

Forurening

Hvis indholdet af nitrat eller sprøjterester i vandet bliver for højt, bliver vandværket nødt til at investere i specielle anlæg til at afværge forurening. Herved stiger prisen på vandet. Derfor pas på drikkevandet!