Vandkvalitet

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Denne offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikroforureninger
  • Begrænset kontrol

Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Klik her hvis du vil se resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket og ledningsnettet.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer, som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.